Denna sajt är under uppdatering

Stockholm Practical Tai Chi Chuan har tyvärr upplösts pga brist på engagemang.

Jag, Mark To, kommer att fortsätta som fristående instruktör. Kontakta mig för info om kurser och seminarier:
mark@wudang.se, tel: 0730 51 96 97